Letní tvořivé školy

Letní tvořivé školy

Nabídkou letních škol vycházíme vstříc velkému zájmu o kurzy zaměřené na Čtení a psaní s porozuměním a využití Intaraktivních tabulí ve výuce Čj. Letní školy jsou zaměřeny na seznámení s praktickými metodami a postupy učení. Předkládají možnost aktivního odpočinku všem učitelům, se zájmem o smysluplné učení.  

 

Letní školy předkládají:

 • zkušenosti úspěšných učitelů z praxe
 • konkrétní postupy umožňující aktivní zapojení všech žáků do výuky
 • dostupné učební materiály pro činnostní učení
 • individualizaci, diferenciaci, mezipředmětové vztahy, hodnocení
 • praktickou náplň ŠVP
 • doprovodný společenský program  
 
Kurzy jsou díky podpoře ESF pořádány pro učitele ZŠ bezplatně.   Kurzovné je nejnižší možné a pokrývá reálné náklady – metodické materiály, ubytování, plnou penzi a honorář lektorů. 
Vážené kolegyně a vážení kolegové,
dovolujeme si Vám nabídnout zážitkové prázdninové kurzy Tvořivé školy.
Nabídkou letních škol vycházíme vstříc velkému zájmu o kurzy činnostního učení. Letní školy předkládají také možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“ 
 
-------------------------------------------------------------------------------------
V roce 2014 jsme pro Vás připravili nejžádanější stávající a nejlepší nové kurzy:
 
 
Letní škola Písek
 • Činnostní učení ve výuce českého jazyka v 4. a 5. ročníku
 • Činnostní učení ve výuce českého jazyka v 6. a 7. ročníku
 • Systemické souvislosti výuky Čj, rozvoj řeči a komunikace
 
Letní škola Velehrad
 • Činnostní učení ve výuce českého jazyka v 1. ročníku
 • Činnostní učení ve výuce českého jazyka ve 4. a 5. ročníku
 •  Počítače a Interaktivní tabule na 1. a 2. stupni ZŠ – Smart
 
Kurzy Tvořivé školy jsou zaměřené na konkrétní praktické postupy učení, které umožňují osvojení základního učiva všemi žáky, jejich aktivní zapojení do výuky a souběžný rozvoj klíčových žákovských kompetencí. Lektory kurzů jsou výhradně učitelé z praxe.
 
Letní tvořivé školy na rok 2015 pro vás připravujeme. Jejich nabídka bude zveřejněna do 31.1.2015
 
© 2019 Copyright Tvořivá škola - hlava ruce srdce | tvorivaskola.cz
RSS