Kurzy čtení a psaní s porozuměním - 2017

Kurzy čtení a psaní s porozuměním - 2017

V roce 2017 jsem pro Vás připravili kurzy, semináře a ukázkové hodiny zaměřené na činnostní výuku Čj a využití Intaraktivních tabulí ve výuce Čj. Vzdělávací akce jsou zaměřené na seznámení s praktickými metodami a postupy učení. Lektory kurzů jsou výhradně zkušení učitelé z praxe. Akce jsou pořádány v rámci udržitelnosti projektu Čtení a psaní sporozuměním

 

Vzdělávací akce předkládají:
  • zkušenosti úspěšných učitelů z praxe
  • konkrétní postupy umožňující aktivní zapojení všech žáků do výuky
  • dostupné učební materiály pro činnostní učení
  • individualizaci, diferenciaci, mezipředmětové vztahy, hodnocení
  • praktickou náplň ŠVP
 
Kurzovné je nejnižší možné a pokrývá reálné náklady – metodické materiály, honorář lektorů a administraci akcí. 
 
Všechny akce jsou zaměřené na konkrétní praktické postupy učení, které umožňují osvojení základního učiva všemi žáky, jejich aktivní zapojení do výuky a souběžný rozvoj klíčových žákovských kompetencí. Lektory kurzů jsou výhradně učitelé z praxe.
 
 
 
© 2019 Copyright Tvořivá škola - hlava ruce srdce | tvorivaskola.cz
RSS