Kurzy činnostního učení

Kurzy činnostního učení

Nedaří se Vám předávat učivo tak, jak byste si přáli? Přemýšlíte, jak prakticky rozvíjet klíčové kompetence? Hledáte efektivní postupy a náměty do výuky M, Čj, Aj, Prv, Př, Vl, F?

Zkuste ověřenou metodu činnostního učení.

"Jak pracovat radostněji a nevyhořet."

 

Kurzy, semináře a Letní tvořivé školy předkládají soubory vybraných, efektivních a postupně se rozvíjejících postupů učení. Umožní vám žáky zaujmout, vtáhnout do výuky, trvale je naučit základní učivo a zároveň rozvíjet jejich klíčové kompetence.

- Činnostní postupy jsou vhodné pro všechny učitele bez ohledu na to, s jakými učebnicemi učí.

- Lektory kurzu jsou výhradně zkušení učitelé z praxe. 

- Didaktické kurzy si můžete objednat na míru pro vaši školu nebo si vybrat z nabídky kurzů pro učitele v Kalendáři akcí.

 

 

Přehled všech aktivně vyhlášených kurzů nalezenete v Kalendáři akcí na:

 

www.tvorivaskola.cz

 

 

Seznam akreditovaných kurzů, seminářů aletních škol

(Obsah akce se zobrazí po rozkliknutí příslušného řádku)

 

Název vzdělávací akce  Hodinová dotace  Cena za osobu   vč. DPH Cena za kurz pro sborovnu vč. DPH
MATEMATIKA      
Kurzy M - 8 hodin      
Matematika činnostně v 1. ročníku 8 780 9 600
Matematika činnostně ve 2. ročníku 8 780 9 600
Matematika činnostně ve 3. ročníku 8 780 9 600
Matematika činnostně ve 4. ročníku 8 780 9 600
Matematika činnostně v 5. ročníku 8 780 9 600
Matematika činnostně v 6. ročníku 8 780 9 600
Matematika činnostně v 7. ročníku 8 780 9 600
Matematika činnostně v 8. ročníku 8 780 9 600
Matematika činnostně v 9. ročníku 8 780 9 600
       
Semináře M pro 1. stupeň - 4 hodiny      
Přípravná početní cvičení 4 480 5 500
Počítání ve 2. desítce  4 480 5 500
Přechod přes desítku 4 480 5 500
Rozšíření číselného oboru do 100 4 480 5 500
Násobilka a dělení v oboru násobilek 4 480 5 500
Rozšiřování číselného oboru do 1000 a nad 1000 4 480 5 500
Geometrie ve 3. a 4. ročníku 4 480 5 500
Rozšiřování číselného oboru ve 4. a 5. ročníku 4 480 5 500
Zlomky a desetinná čísla v 5. ročníku 4 480 5 500
Geometrie ve 4 a 5. ročníku 4 480 5 500
       
Semináře M pro 2. stupeň - 4 hodiny      
Zlomky a desetinná čísla v 6. ročníku 4 480 5 500
Zlomky, celá čísla a racionální čísla v 7. ročníku 4 480 5 500
Slovní úlohy a procenta v 6. a 7. ročníku 4 480 5 500
Geometrie, úhel a trojúhelníky v 6. ročníku 4 480 5 500
Geometrie, čtyřúhelníky a tělesa – hranoly v 7. ročníku 4 480 5 500
Algebra v 8. a 9. ročníku 4 480 5 500
Rovnice a slovní úlohy v 8. a 9. ročníku 4 480 5 500
Geometrie v 8. a 9. ročníku 4 480 5 500
Statistika, finanční matematika a projekty v 8. a 9. ročníku 4 480 5 500
       
Kurzy Interaktivní tabule činnostně M - 8 hodin      
Interaktivní tabule činnostně - matematika v 1. ročníku 8 940 11 200
Interaktivní tabule činnostně - matematika ve 2. ročníku 8 940 11 200
Interaktivní tabule činnostně - matematika ve 3. ročníku 8 940 11 200
Interaktivní tabule činnostně - matematika ve 4. ročníku 8 940 11 200
Interaktivní tabule činnostně - matematika v 5. ročníku 8 940 11 200
Interaktivní tabule činnostně - matematika v 6. ročníku 8 940 11 200
Interaktivní tabule činnostně - matematika v 7. ročníku 8 940 11 200
Interaktivní tabule činnostně - matematika v 8. ročníku 8 940 11 200
Interaktivní tabule činnostně - matematika v 9. ročníku 8 940 11 200
       
       
ČESKÝ JAZYK      
       
Kurzy ČJ - 8 hodin      
Český jazyk činnostně v 1. pololetí 1. ročníku 8 780 9 600
Český jazyk činnostně v 2. pololetí 1. ročníku 8 780 9 600
Český jazyk činnostně v 1. ročníku 16 1380 14 800
Český jazyk činnostně ve 2. ročníku 8 780 9 600
Český jazyk činnostně ve 3. ročníku 8 780 9 600
Český jazyk činnostně ve 4. ročníku 8 780 9 600
Český jazyk činnostně v 5. ročníku 8 780 9 600
Český jazyk činnostně v 6. ročníku 8 780 9 600
Český jazyk činnostně v 7. ročníku 8 780 9 600
       
       
Semináře Čj pro 1. stupeň - 4 hodiny      
Předslabikářové období 4 480 5 500
Nácvik čtení v 1. ročníku 4 480 5 500
Abeceda a práce s čítankou ve 2. ročníku 4 480 5 500
Vyjmenovaní slova, slovní druhy 4 480 5 500
Podstatná jména, mluvnické kategorie 4 480 5 500
Mluvnické kategorie sloves, druhy přídavných jmen,shoda p s p 4 480 5 500
       
       
Interaktivní tabule činnostně Čj - 8 hodin      
Interaktivní tabule činnostně – Čj 1 8 940 11 200
Interaktivní tabule činnostně – Čj 2 8 940 11 200
Interaktivní tabule činnostně – Čj 3 8 940 11 200
Interaktivní tabule činnostně – Čj 4 8 940 11 200
Interaktivní tabule činnostně – Čj 5 8 940 11 200
       
       
ANGLICKÝ JAZYK      
       
Kurz AJ - 8 hodin      
Anglický jazyk činnostně ve 3. ročníku 8 900
Anglický jazyk činnostně ve 4. ročníku 8 900
Anglický jazyk činnostně v 5. ročníku 8 900
Anglický jazyk činnostně v 6. - 9. ročníku 8 900
       
Interaktivní tabule činnostně Aj - 8 hodin      
Interaktivní výuka Aj ve 3. ročníku            (PŘIPRAVUJEME) 8 980
Interaktivní výuka Aj ve 4. ročníku            (PŘIPRAVUJEME) 8 980
Interaktivní výuka Aj v 5. ročníku             (PŘIPRAVUJEME) 8 980
       
       
PŘÍRODNÍ VĚDY      
       
Kurz Prv - 4  hodiny      
Prvouka činnostně v 1. ročníku 4 480 5 500
Prvouka činnostně ve 2. ročníku 4 480 5 500
Prvouka činnostně ve 3. ročníku 4 480 5 500
       
Kurz Prv - 8  hodin      
Prvouka činnostně v 1. ročníku 8 780 9 600
Prvouka činnostně ve 2. ročníku 8 780 9 600
Prvouka činnostně ve 3. ročníku 8 780 9 600
       
Kurz Př - 8  hodin      
Přírodověda činnostně ve 4. ročníku 8 780 9 600
Přírodověda činnostně v 5. ročníku 8 780 9 600
       
Kurz F - 8  hodin      
Fyzika činnostně v 6. ročníku 8 780 9 600
Fyzika činnostně v 7. ročníku 8 780 9 600
       
       
HUMANITNÍ VĚDY      
       
Kurz Vl - 8  hodin      
Vlastivěda činnostně ve 4. ročníku 8 780 9 600
Vlastivěda činnostně v 5. ročníku 8 780 9 600
       
       
KURZY InT a PC      
Interaktivní tabule a PC pro učitele (Active Studio) 8 940 11 200
Interaktivní tabule a PC pro učitele (SMART Notebook) 8 940 11 200
Interaktivní tabule a PC pro učitele (InterWrite) 8 940 11 200
       
       
KURZY OSOBNÍHO ROZVOJE A TÝMOVÉ SPOLUPRÁCE      
       
Školní systemické konstelace 8 940 11 200
Etická výchova v praxi ZŠ 8 940 11 200
       
       
LETNÍ ŠKOLY      
       
Přípravná činnostní cvičení M a Čj v posledním ročníku MŠ  24 4102 -
Činnostní učení ve výuce matematiky v 1. a 2. ročníku 24 4102 -
Činnostní učení ve výuce matematiky ve 3. ročníku  24 4102 -
Činnostní učení ve výuce matematiky ve 4. a 5. ročníku 24 4102 -
Činnostní učení ve výuce matematiky v 6. a 7. ročníku 24 4102 -
Činnostní učení ve výuce matematiky v 8. a 9. ročníku 24 4102 -
       
Činnostní učení Čj v 1. ročníku  24 4102 -
Činnostní učení Čj ve 2. a 3. ročníku 24 4102 -
Činnostní učení Čj ve 4. a 5. ročníku 24 4102 -
Činnostní učení Čj v 6. a 7. ročníku 24 4102 -
       
Činnostní učení ve výuce prvouky v 1. - 3. ročníku 24 4102 -
Činnostní učení ve výuce přírodovědy ve 4. a 5. ročníku 24 4102 -
Činnostní učení ve výuce vlastivědy ve 4. a 5. ročníku 24 4102 -
Činnostní učení ve výuce fyziky v 6. a 7. ročníku 24 4102 -
       
Interaktivní tabule ve výuce na 1. stupni ZŠ 24 4102 -
Činnostní učení ve výuce AJ ve 3. - 5. ročníku 24 4102 -
       
Systemické školní konstelace 24 4102 -

 

© 2019 Copyright Tvořivá škola - hlava ruce srdce | tvorivaskola.cz
RSS