Film Činnostní učení Čj v 1. ročníku

Film Činnostní učení Čj v 1. ročníku

Instruktážní metodický film

Autoři: Mgr. Dana Čermáková, mgr. Radka Zilayová, Mgr. Čeněk Rosecký

 

Instruktážní film zaměřený na rozvoj čtení a psaní s porozuměním ve výuce Čj v 1. ročníku ZŠ. Film slouží jako zásobník činnostních postupů , které umožňují aktivní zapojení žáků do výuky, osvojení základního učiva a postupné rozvíjení klíčových kompetencí.

 

Obsah filmu:

 
1) Přípravné období ( předčtenářské období)
1. Broučci – práce s tabulkou
2. Říkanka s náslovnou hláskou
3. Autíčka – pravolevá orientace
4. Určování počátečních hlásek – S, P, M
5. Dělení slov na slabiky
6. Počty slabik ve slovech
7. Obrázky na stejnou hlásku
8. Marťánek – hádanky typu k-o-s
9. Hádanky – analýza a syntéza slov
10. Námořník – psací a tiskací podoba písmen
 
 
2) Čtení slabik a prvních slov
1. Práce s kostkou – první slabiky
2. Třídění obrázků podle prvních hlásek a slabik
3. Vláček – čtení prvních slabik
4. Čtení slabik s porozuměním
5. Hřeben – pravolevá orientace, slabika
6. Šifra – kimova hra
 
3) Čtení slov a vět
1. Upevňování čtení písmen p, d, b
2. Třídění obrázků s hláskami – p, d, b
3. Skládání slov ze slabik
4. Dělení do skupin, loto    
5. Pexeso – obrázek + slovo
6. Karty - psací a tiskací písmo
7. Postřehovací slova
8. Vetřelec I – vyhledávání významově odlišných slov
9. Vetřelec II – sluchové vnímání, náslovná hláska
10. Slabikář - práce se sloupečky slov
11. Skládání básně – skupinová práce
12. Hra na detektiva – čtení s porozuměním
 
4) Další činnosti ve výuce Čj
1. Pohádka O veliké řepě – práce s obrázkovou osnovou
2. Hra se slabikami
3. Pexeso – čtení slov
 

První náklad byl rozdán v rámci realizace projektu Tvořivá škola - čtení a psaní s porozuměním. Nový náklad připravujeme.

 
© 2019 Copyright Tvořivá škola - hlava ruce srdce | tvorivaskola.cz
RSS